Verzekeringsgedoe


Pagina uit het logboek van Uisge Beatha

  • 4 min.
  • dec 6, 2023
  • General
  • Onderhoud
  • Gregor Gregor
Verzekeringsgedoe | Bootverzekering, Eerdmans, Europeesche, Jachtverzekeringen, Keuring, Aankoopkeuring,

Verzekeringsgedoe

 geplaatst
  • dec 12, 2015

Wat begint met water in de bilge eindigt met een nieuwe verzekeraar.

Deel op  


Verzekeringsgedoe

In een ander artikel schreef ik al over het water dat ik binnenboord heb en waar aanvankelijk onduidelijk van is waar het vandaan komt en waarvan uiteindelijk blijkt dat het buitenwater via de uitlaat naar binnenkomt. Enig nazoeken op fora leert dat dit geen uitzondering is.

Als de rekening is betaald, iets dat door Van Swaay klip en klaar was aangegeven, en de boot weer vaarklaar is, begint een vraagstuk dat "verzekering" heet. De expert had aangegeven dat de kosten voor het liften en onderzoek geclaimd konden worden, echter de reparatiekosten zouden voor mijn rekening zij. Lijkt me fair, gezien het het verloop van het onderzoek. Natuurlijk ben ik opdrachtgever in voorkomende gevallen, maar daarmee niet alwetend.

Het voorgaande zeilseizoen was ik verzekerd bij, laten ik die voor het gemak, Bootverzekeraar noemen. Echter doordat deze Bootverzekeraar het gevolg was van een fusie werden ook de voorwaarden aangepast. Het comfort in benadering en behandeling zoals ik dat aanvankelijk ervoer, is bij de nieuwe maatschappij strakker geregeld. Reden om over te stappen. Op advies van een ter zake kundige werd dat Eerdmans Jachtverzekeringen.

De ter zake kundige was destijds scheepsexpert Jan Rotgans (Scheepsadviesbureau Rotgans). Dezelfde dus die nu mijn boot heeft geïnspecteerd en het bijna 30-pagina tellende rapport heeft opgesteld. Conclusie is dat de demper van de uitlaat vervangen moet worden omdat dat de veroorzaker van de lekkage is. Het raadsel waarom het water onder de kielplaat vandaan kwam blijft onopgelost.

Eerdmans Jachtverzekeringen was van mening dat, omdat de aanleiding de grondberoering van voorgaande verzekeringsjaar was, dat ik mij bij Bootverzekeraar moest melden en niet bij hen. Dit vind ik tot op de dag van vandaag een vreemde gang van zaken, mede ook omdat ik er van verschillende kanten op ben gewezen dat Eerdmans zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen en de zaak had moeten oplossen zonder het terug te leggen.

Ondertussen verscheidene mails en telefoongesprekken verder is de zaak aan het verharden. Wat is er aan de hand? Eerdmans stelt dat er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud. Zij weigeren echter om inzage te geven in de stukken die deze stellingname onderbouwt. Voorts stellen zij dat de expert bij het ophalen van de boot gezegd zou hebben dat alle kosten voor mijn rekening zijn en ik daarom de factuur direct moest betalen. Als klap op de vuurpijl word ik door Eerdmans geroyeerd. Ik heb ongeveer nog twee weken de tijd om een nieuwe verzekering te zoeken; de algemene voorwaarden geven iets anders aan, maar Eerdmans is niet voor rede vatbaar. Het voorstel om op neutrale gronden uit elkaar te gaan omdat een royement leidt tot een CIS-notering waardoor het verkrijgen van een nieuwe verzekering een hele klus wordt, vindt geen gehoor. Nog hoor ik die allervriendelijkste man toen ik mijn verzekering naar hen overbracht... Vrienden die ik het relaas vertel kijken met vragende ogen "jij verantwoordelijk voor achterstallig onderhoud aan je boot?", zij kunnen zich er niets bij voorstellen.

Tijd om een klacht in te dienen bij de Europeesche over de handelswijze van Eerdmans Jachtverzekeringen. Het antwoord laat op zich wachten, maar dan blijkt dat ik in het ongelijk word gesteld. Dit betekent ook de CIS-registratie gehandhaafd blijft. Als aanhangsel bij de mail zit wel het rapport dat als titel draagt: "Verkort Expertiserapport (pleziervaart)". Bij het nalezen tref ik verschillende foto's aan die een aangegroeide kiel en schroef laten zien. Iets waar ik me geen enkele zorg over maakte omdat de boot in het najaar de kant opgaat en er al afspraken zijn gemaakt om het onderwaterschip onderhanden te nemen. De expert schrijft letterlijk dat het onderwaterschip onderhoud behoeft. De stellingname van Eerdmans wordt, ook door een jurist, niet in het rapport gevonden.

Maar, als Eerdmans, zoals zij zelf zeggen, geen partij is in deze zaak, op grond van welke informatie zijn zij dan tot hun besluit gekomen? En hoe zijn zij aan die informatie gekomen? Stel dat Jana Rotgans inderdaad gezegd zou hebben dat ik de rekening voor afvaart moet betalen, gaat hij dan zijn boekje niet ver te buiten? Ik voer diverse gesprekken met Rotgans om de achtergrond helder te krijgen van het royement, maar hij vertelt mij dat hij niet meer met mij mag praten. Van wie hoor ik niet. De banden lijken nauw, ook tussen Eerdmans Jachtverzekeringen en de Europeesche. Wellicht is het verschil tussen gevolmachtigde en aandeelhouder mij niet helemaal helder.

Strakke onderkant, Uisge Beatha, Zeilen, Watersport
Strakke onderkant
(klik voor grote foto)

Wederom gaat er een mail naar de Europeesche, nu vooral gericht op de grond van het royement en het ongedaan maken van de CIS-registratie, waarvan nog steeds niet duidelijk was wie deze nu heeft gedaan. Eerdmans reageert al enige tijd niet meer en blijkbaar moet ik mij tot een hoger echelon wenden om uit te leggen dat het royement is gedaan met informatie die onjuist is en onrechtmatig verkregen. In de CIS-registratie wordt het royement teruggebracht tot neutrale gronden. Gelukkig is de boot nog voor het ingaan van royement elders verzekerd. Volledige openheid van zake deed ook de nieuwe verzekeraar verbaasd staan over de gang van zaken.

Achterstallig onderhoud..., Uisge Beatha, Zeilen, Watersport
Achterstallig onderhoud...
(klik voor grote foto)

Overigens staan de onjuistheden in het CIS-register niet op zichzelf. Lees ter illustratie bijv. het artikel een jurist bij Van Kempen advocaten .

Het onder water schip is ondertussen weer behandeld en ze ligt weer in het water. Behandeling van het onderwaterschip:

  • Kaalhalen door zandstralen
  • 1e laag Sigmacover 280
  • 2e laag Hempadus 45182
  • 3e laag Hempel antifouling Globic 81900

De CIS registratie is echter hardnekkig..... Tijd voor een volgende stap.


Gerelateerde artikelen

Vanuit Burnham on Crouch naar Ramsgate Crossing Thames Estuary

Vanuit Burnham on Crouch naar Ramsgate Crossing Thames Estuary

Het is ook in deze haven gelukt om weer een klus aan de boot te hebben, omkleed met een leuk......

Lees verder
Met moeite weg uit Southwold richting Burnham on Crouch

Met moeite weg uit Southwold richting Burnham on Crouch

Er zijn van die vertrekken die minder makkelijk zijn en je dat dan eigenlijk de hele tocht met je......

Lees verder
Southwold-Getij-en een blauwe romp

Southwold-Getij-en een blauwe romp

Southwold, een mooi landelijk plaatsje waar een delivery skipper zijn boot niet kan aanleggen....

Lees verder


 Reacties

 Zijn benieuwd naar uw reactie